Vásárlási információk

Minden vásárlásnál termékenként 100,-Ft-tal támogatja a Korábban érkeztem alapítvány koraszülött gyermekeit!

Vásárlási feltételek Távszerződés, a www.gyermekvitamin.hu  webáruházban történő vásárlás feltételeihez Megrendelésének beérkezésével Ön a Herbalance Kft. vásárlója lesz.

Tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

A szerződés tárgya a Herbalance Kft. a www.gyermekvitamin.hu  internetes áruházában található valamennyi illetve bármelyik árucikk. Az árucikkek jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét termékleírásban találhatja meg.

Adataink:

Cégnév: Herbalance Kft.

Cím: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 23.

Cégjegyzékszám: 06-09-018563

Adószám: 11797795-2-06

Telefonszám: +36-20-957-7593

email cím: info@gyermekvitamin.hu

A Herbalance Kft. webáruházát C/003 680 számon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásba vette.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-73867/2014.

Általános

1.      A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Herbalance Kft. e-mail által vagy egyéb technikai eszközön történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Herbalance Kft. címe: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 23. ; (Adószám: 11797795-2-06, Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-018563, telefon: 06 20 957 75 93, fax: 0662 556 788 )

2.      info@gyermekvitamin.hu,  mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

3. A Szállító köteles utánvéttel, postai úton a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási vagy a megrendelő által külön megjelölt címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

4. Vevő köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben azt korábban elektronikus úton még nem rendezte.

5. A vevőnek jogában áll, hogy a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elálljon. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs, azonban a lemondást telefonon és írásban is jeleznie kell.

Email cím: info@gyermekvitamin.hu
Telefonszám: +36 20 494 0329 ;  06 62 556 788
Fax szám: 06 62 556 788

6. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Szegedi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

7. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Herbalance Kft. nem iktatja.

8.  A vevő a megrendelés elindításával kifejti azon szándékát, hogy a www.gyermekvitamin.hu  web áruház működési szabályzatát elolvasta és elfogadta.

Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk

Csomagjainkat házhoz szállítási költsége 1.250,-Ft ; minden 10.000,-Ft feletti rendelési összeg esetén ingyen szállítjuk termékeinket az ország bármely pontjára!

1. Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak garantáltak, azok nem változnak a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban

2. Áruházunkban történő vásárlás esetén a vevő a Herbalance Kft. által forgalmazott termékeknél a klubtagi árra válik jogosulttá, amely a teljes vételárból levont 10%.

3. A vételár kiegyenlítése és a szállítás az alábbi módokon történhet:

A;  Előre utalással ( Herbalance Kft 10700378-25013906-51100005   megrendelő nevének feltüntetésével)

A vevőnek lehetősége van a vételárat előre átutalni, ebben az esetben a megrendelt áru átvételekor semmilyen fizetési kötelezettsége nincs.

B; . Utánvétellel

A termék kézhezvételkor a kiszállító (GLS vagy más egyéb) kézbesítőjének készpénzben.

C; Személyes átvétel esetén, átvételkor készpénzben.

Szállítási módok:

A megrendelt árut

1. Magyarország területén a GLS szállítja ki, más európai országokba szállítók függvényében változhat.

A szállítási idő a rendelés leadásától számított maximum 3-5 munkanap, viszont befolyásolhatja a gyártói kapacitás és a szállítást végző cég szállítói kapacitása.

2. Személyes átvételre Budapesten és Szegeden telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség, melyet az információs telefonszámon kell jelezni (+36 20 494 0329 ; +36-20-957-7593 ; 06 62 556 788)

Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

1. A vevő az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

2. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a Herbalance Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

3. A Herbalance Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolásban, a termékek  jellegére tekintettel bontatlan állapotban lévő termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.

4. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A felelősség korlátozása

1. A www.gyermekvitamin.hu áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

2. A Herbalance Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.gyermekvitamin.hu áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

3. A Herbalance Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a www.gyermekvitamin.hu áruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.

4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

5. Egyedül a vásárló felelős a áruházhoz való kapcsolódásáért és a www.gyermekvitamin.hu áruházban való vásárlásért.

6. A Herbalance Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

7. A Herbalance Kft. bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.gyermekvitamin.hu áruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de folyamatban lévő teljesítésre nem vonatkozik.

8. A Herbalance Kft. bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a www.gyermekvitamin.hu áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. A Herbalance Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz.

9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a www.gyermekvitamin.hu áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

10. Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Herbalance Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

Adatvédelem, személyes adatok

1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely vagy akár az összes általa megadott információt, adatot.

2. A Herbalance Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve a szállító cégnek átadja. Az alvállalkozók a Herbalance Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

3. Külön rendelkezés hiányában a Herbalance Kft. awww.gyermekvitamin.hu regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben lehetőségeihez képest tájékoztat akcióiról és újdonságairól hírlevél formájában.

A webáruház üzemeltetője

Herbalance Kft.

Címe: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 23.

Cégjegyzékszám: 0609018563

Adószám: 11797795-2-06

Telefonszám: +36 20 957 75 93

email cím: info@gyermekvitamin.hu   ; herbalance@herbalance.hu